In de jeugdzorg is toenemende aandacht voor de aanpak van kindermishandeling. Tegelijkertijd is er ook meer aandacht voor het betrekken van cliënten en het aanspreken van de eigen kracht van gezinnen en hun netwerken. 

We zien nog vaak dat het werk in de jeugdzorg gebeurt vanuit de gedachte dat we cliënten het best kunnen vertellen wat zij anders moeten doen in hun leven. Zeker als er sprake is van kindermishandeling. Dit handelen vanuit het expertmodel werkt veelal niet. Langzaam komt hierin een kentering. De belangstelling voor de benaderingswijze Signs of Safety neemt toe. Daardoor zijn er steeds meer cliënten die de regie over hun eigen leven terug krijgen, ook bij het voorkomen van kindermishandeling.

Om Signs of Safety goed in een organisatie te implementeren is meer nodig dan alleen training. Aandacht besteden aan het 'parallelle proces' is minstens net zo belangrijk. Want als we willen dat medewerkers in de jeugdzorg meer de eigen kracht van cliënten gaan betrekken, wat betekent dat dan voor de begeleiding van deze medewerkers? En voor de wijze waarop leidinggevenden en directies organisaties aansturen? Kun je hen dan wel blijven vertellen hoe zij het werk moeten doen? Of zou het beter zijn om de medewerkers vanuit dezelfde uitgangspunten te begeleiden en aan te sturen?

Veilig Opgroeien consultancy B.V. ondersteunt organisaties bij het van hoog tot laag in de organisatie implementeren van Signs of Safety. 
 

Tell me and I will forget,
show me and I will remember,
involve me and I will understand.